• 0090 342 317 1546

1. dönem hibeli olarak gidecek olan öğrenciler vize yazılarını 11 Temmuz 2019 tarihinden itibaren öğrenci ofis saatlerinde alabilirler. Veya bir arkadaşları aracılığıyla aldırabilirler.

Hibe alamayan öğrencilere talep etmeleri durumunda vize yazısı yazılacaktır ancak hibe çıkmadığı için yazıda hibe aldıkları belirtilmeyecektir. Bu şekilde belge almak isteyenlerin intloffice@gantep.edu.tr  adresine eposta ile talepte bulunmaları gerekmektedir.