Anasayfa Projelerimiz Hikayeni Dans Et...
Hikayeni Dans Et Romanya Yazdır

 

 

“HİKAYENİ DANS ET/DANCE ME YOUR STORY”

 

 

Gaziantep Üniversitesi Uluslararası İlişkilere Ofisi ve T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı arasında imzalanan “Hikayeni Dans Et/Dance Me Your Story” adlı eylem 1.2 Ulusötesi Gençlik Girişimleri Projesi kapsamında Romanya’nın Craiova kentinde bulunan “Muguraşul” derneği ortaklığı ile, Romanya’nın ev sahipliğinde, bir hafta boyunca Gaziantep Üniversitesi öğrencileri Gaziantep yöresi halk danslarını Romanya’da tanıtmışlardır.

 

Bu proje kapsamında 2010 yılında Gaziantep Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 15 Romanyalı genç de Romanya’dan gelerek Romen halk danslarını ülkemizde tanıtma imkânı bulacaktır. Bunun yanı sıra konuya yönelik konferanslar da projenin faaliyetleri arasındadır. 

 

Projenin Amaçları:

 

          Avrupa düzeyinde işbirliğini geliştirmek,

          Halk dansları aracılığıyla toplumların yakınlaşmasını sağlamak,

          Avrupalı benzer kuruluşlarla bir araya gelerek bilgi ve tecrübe alışverişini sağlamak,

          Kültürler arası diyalogu geliştirmek,

          Avrupa’daki uygulamalar hakkında bilgi edinmek,

          En iyi uygulamanın yaygınlaştırılmasını sağlamak,

          Gençlerin toplumsal yaşama aktif katılımını sağlamak için gereksinimleri ortaya çıkartmak,

          Bilgi ve tecrübe alışverişi aracılığıyla önyargıların ortadan kaldırılmasını sağlamak.

 

Proje No: TR-12-359-2009-R2

Yasal Temsilci: Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu

Proje Sorumlusu: Nur İncetahtacı

Faaliyet Tarihi: 01 Eylül 2009 -01 Haziran 2010

 

Hikayeni Dans Et Romanya Resimler

film izle film izle online film izle online film izle forum