• 0090 342 317 1546

Başvuru Kriterleri

Başvuru için Gereken Asgari Şartlar:

Erasmus programından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz başvuru esnasında aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir:

•    Üniversitemiz eğitim programlarından herhangi birinde kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmak. 
•    Genel not ortalaması, Ön lisans ve lisans öğrencileri için 2.20/4.00; Y. Lisans ve Doktora öğrencileri için ise 2.50/4.00 olmalıdır. Ayrıca Tıp Fakültesi için genel not ortalaması 65/100 olmalıdır.
•    Yabancı Dil Sınav (YDS, GAÜN  ERASMUS YDS Sınavı veya YÖKDİL) Sonuç belgesi fotokopisi.  Yabancı dil sınavından en az 50 puan alınması zorunludur.

Mühendislik Fakültesi intörnlük döneminde Erasmus programına başvuracak öğrencilerin not ortalamaları en az 2.70 olmalı ya da bölüm sıralamasında ilk üç’e girmiş olmaları gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öğrenci Seçimi:
Başvuruları değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır: 
•    Akademik basarı düzeyi : %50 
•    Dil seviyesi : %50