• 0090 342 317 1546

Gaziantep Üniversitesi Diploma Eki ( Diploma Supplement Label )

DİPLOMA EKİ NEDİR? 

    Diploma Eki, Yükseköğretim Kurumları tarafından diplomanın yanı sıra verilen tamamlayıcı bir belgedir. Diploma ekinde alınan derece ile ilgili bilgiler, derecenin düzeyi, içeriği ve kullanım alanları, ilave olarak, ulusal eğitim sistemi ve üniversitenin eğitim ve değerlendirme sistemi gibi bilgilere yer verilir.

  Diploma ekinin bilgi formatı, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından gerçekleştirilmiştir.

   Diploma Eki Uluslararası şeffaflık ve akademik/mesleksel tanınırlık sağlamada önemli bir araçtır. Ancak tek başına tanınırlığı temin etmez.

  Diploma Eki, mezuniyeti takiben her öğrenciye ücretsiz olarak verilir. Türkçe eğitim yapmakta olan yükseköğretim kurumlarında Diploma Eki dili İngilizce’dir.

   Yükseköğretim Kurumları, diploma Ekinin amaç ve içeriğini kendi öğrencilerine, yerel kurumlara, işverenlere ve diğer ilgililere yaygın bir şekilde duyurmakla yükümlüdür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

        Gaziantep Üniversitesi, İngilizce dilinde ve ücretsiz olarak diploma ile birlikte mezun olan her bir öğrencisine diploma eki vermektedir. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tebrik Yazısı için tıklayınız.

(Diploma Supplement is being issued in a widely spoken European language(English), given automatically and free of charge to every student upon graduation)

Gaziantep Üniversitesi Diploma Eki Lisans Örneği için Tıklayınız.

Gaziantep Üniversitesi Diploma Eki Yüksek Lisans Örneği için Tıklayınız.

DIPLOMA EKI/DIPLOMA SUPPLEMENT LABEL