• 0090 342 317 1546

Hibeler

Eğitim Alma, Ders Verme Hareketliliği Yeni Dönem Değişiklikleri

 - Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği programından üniversitemizde görevli akademik ve idari personel yararlanabilmektedir.

-

- Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği programından sadece ders vermekle yükümlü (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi vb.) personel yararlanabilmektedir.

- Personel Ders Verme Hareketliliğinin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati eğitim verilmesi zorunludur.

- Personel Eğitim Alma Hareketliliği seyahat hariç en az 2, en fazla 5 gün gerçekleştirilebilir.

- Hareketlilik, ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarına gidilerek gerçekleştirilebilir.

http://erasmus.gantep.edu.tr/pages.php?url=ikili-anlasmalar-bilateral-agreements-24

Sayfasından ikili anlaşmalarımızın listesine ulaşabilirsiniz.

- Hareketlilik, personelin çalışma/meslek alanıyla ilgili olarak mesleki gelişimlerine yönelik bir kursa/eğitime katılmaları (konferanslar hariç) ya da işbaşı eğitimi/izleme yapmaları için fırsat sağlamaktadır.

- Seçilen personelin 30 Eylül 2017 tarihine kadar faaliyetlerini tamamlayıp dönmüş olması gerekmektedir.

- İsteyen personel hibe almaksızın ”Non-Grant Teaching Staff Mobility” olarak değişim faaliyetinde bulunabilirler

- Hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Gidilen Ülkeler

Günlük Hibe Miktarları (€)

1. Grup

Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, Birleşik Krallık

144

2. Grup

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye

126

3. Grup

Makedonya, Almanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovakya, İspanya

108

4. Grup

Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya

90

- Personel hareketliliğine ilişkin seyahat ücretleri Avrupa Komisyonu Teklif Çağrısında belirtilen "Mesafe Hesaplayıcı" ya göre verilecektir:http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe

Verilecek Hibe 
Miktarı

100-499 KM arası

180 €

500-1999 KM arası

275 €

2000-2999 KM arası

360 €

3000-3999 KM arası

530 €

4000-7999 KM arası

820 €

8000-1100 KM arası

1.100 €

 

Eğitim Alma Hareketlilik Belgeleri:

- Başvuru sırasında istenen belgeler:

- Başvuru formu
- Gitmeden önce hazırlanacak belge: Bilgi Formu, Davetiye, Training Mobility Agreement, Görevlendirme (Rektörlük tarafından ıslak imzalı), AVRO Hesap Bilgileri, Eğitim Programı
- Döndükten sonra teslim edilecek belgeler: Katılım sertifikası, Faaliyet Raporu, Ulaşım bilgilerini gösteren belge, Uçuş kartları

Ders Verme Hareketlilik Belgeleri:

- Başvuru sırasında istenen belgeler:  Başvuru formu
- Gitmeden önce hazırlanacak belge: Bilgi Formu, Davetiye, Teaching Mobility Agreement, Görevlendirme (Rektörlük tarafından ıslak imzalı), AVRO Hesap Bilgileri, Öğretim Programı
- Döndükten sonra teslim edilecek belgeler: Katılım sertifikası, Faaliyet Raporu, Ulaşım bilgilerini gösteren belge, Uçuş kartları

Değerlendirme Koşulları

- Daha önce personel hareketliliğinden faydalanmamış personele,

- Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere,

- Daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilecektir.

 

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ/STAFF TRAINING MOBILITY