• 0090 342 317 1546

Erasmus+ Programı ve Amaçları

 (Yükseköğretim Alanında Erasmus+)

 Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam edecektir.

 Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

 Yükseköğretim alanına özel olarak ise, yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

 Erasmus+ Erasmus faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yükseköğretime taraf olan kurum ve kuruluşlar ile bu kurumların çalışanları ile öğrencileri kapsamaktadır. Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından, proje çeşidine göre Başkanlığımıza ya da AB Komisyonunun ilgili birimi olan Eğitsel, Görsel ve Kültürel Yürütme Ajansına yapılabilmektedir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

 Bunun yanı sıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir.

Erasmus+ Programı altında yükseköğretim alanında hibe desteği sağlanan faaliyetler aşağıda verilmektedir. Detaylı bilgi almak üzere ilgili faaliyetin üzerine tıklamanız yeterlidir.

· Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan

· Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği (Başvurular Başkanlığımıza yapılmaktadır)

· Ortak Yüksek Lisans Dereceleri (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)

· Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Kredi Garantisi (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)

· Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) altında yer alan

· Stratejik Ortaklıklar (Başvurular Başkanlığımıza yapılmaktadır)

· Bilgi Ortaklıkları (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)

· Özel Eylem

· Jean Monnet (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına yapılmaktadır)

Gaziantep Üniversitesi, 2003 tarihinden itibaren ERASMUS programından faydalanmaktadır.