• 0090 342 317 1546

Başvuru Kriterleri

1- Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe)3 bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması 

a-) Ön lisans ve birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.20/4.00 olması 
b-) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.50/4.00 olması 

100’lük sistem kullanan Tıp Fakültemizde kümülatif akademik not ortalamasının asgari 72 olması gerekir. 

Başvuru talebinin fazla olması durumunda Merkez’in koyduğu kriterlere ters düşmemek kaydı ile üniversiteler taban puan barajını yükseltebilirler. Ancak taban puanı yükseltme, en az kontenjan sayısının 3 katı başvuru alabilmeyi sağlamalıdır. Ancak başvuru ilanı alındıktan sonra puan yükseltilemez. 

Staj faaliyetinde öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma şartı aranmaz. Birinci sınıf öğrencilerinin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalamaları dikkate alınır.

Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (halihazırda ön lisans için ikinci, lisans için dördüncü sınıf öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öğrenci Seçimi:

Başvuruları değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır: 
•    Akademik basarı düzeyi : %50 
•    Dil seviyesi : %50

 

STAJ YAPILABİLECEK BAZI KURUMLAR

Not: Bu kurumlar daha önce bazı öğrencilerimizin staj yaptığı kurumlardır. Herhangi bir anlaşmamız bulunmamaktadır.

Turizm/İşletme/İktisat

Starwood hotels & Resorts Worldwide

www.fourpoints.com

Warsaw Univ. of Technology

www.pw.edu.pl

University of Pisa

www.unipi.it

Lucian Blaga Univ. of Sibiu

http://www.ulbsibiu.ro/en/

University of Palermo

www.unipa.it

 

Mimarlık/İnşaat Mühendisliği

ALAS Hochbau GmbH

http://alas-hochbau.de/

Nona d.o.o. za projektiranje i usluge

http://www.poslovna.hr/lite/nona/1261792/subjekti.aspx?lang=en

Warsaw Univ. of Technology

www.pw.edu.pl

Iliard Architecture & Project Management

http://www.iliard.pl/en/index.php

Lucian Blaga Univ. of Sibiu

http://www.ulbsibiu.ro/en/

University of Palermo

www.unipa.it

Burohappold Engineering

www.burohappold.com

University of Pisa

www.unipi.it

 

Makine Müh./Elektrik Elektronik Müh.

Tedrive Steering Systems GmbH

www.td-steering.com

Janura SP. Z O.O.

www.janura.pl

Bialystok Univ. of Technology

www.pb.edu.pl/en/

West Bohemia University

www.zcu.cz/en/

Warsaw Univ. of Technology

www.pw.edu.pl

Lucian Blaga Univ. of Sibiu

http://www.ulbsibiu.ro/en/

University of Palermo

www.unipa.it

Astrafox Sp. Zo.o.

www.astrafox.pl

 

Endüstri Mühendisliği

Astrafox Sp. Zo.o.

www.astrafox.pl

University of Pisa

www.unipi.it

Tedrive Steering Systems GmbH

www.td-steering.com

Burohappold Engineering

www.burohappold.com

 

İlköğretim/Sınıf Öğretmenliği

Volksschule Stiftgasse

http://www.vs-stiftgasse.at/website/hauptseite.html

West Bohemia University

www.zcu.cz/en/

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

West Bohemia University

www.zcu.cz/en/

Warsaw Univ. of Technology

www.pw.edu.pl

Gastronomi

www.chilliclub.de

www.elmundo-bremen.de

www.gastroconsulting.de

 

Fizik Mühendisliği

Warsaw Univ. of Technology

www.pw.edu.pl

University of Palermo

www.unipa.it

 

Havacılık ve Uzay Bilimleri

Warsaw Univ. of Technology

www.pw.edu.pl

University of Palermo

www.unipa.it

 

Tıp/Hemşirelik

Lucian Blaga Univ. of Sibiu

http://www.ulbsibiu.ro/en/

University of Palermo

www.unipa.it

University of Pisa

www.unipi.it

University of Lübeck

www.uni-luebeck.de

Semmelweis University

www.semmelweis.hu