• 0090 342 317 1546

Başvuru Kriterleri

1- Üniversitemiz eğitim programlarından herhangi birinde kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmak.

2- Genel not ortalaması, Ön lisans ve lisans öğrencileri için 2.20/4.00; Y. Lisans ve Doktora öğrencileri için ise 2.50/4.00 olmalıdır. Ayrıca Tıp Fakültesi için genel not ortalaması 65/100 olmalıdır.

3- Yabancı Dil Sınav (YDS, GAÜN ERASMUS YDS Sınavı veya YÖKDİL) Sonuç belgesi fotokopisi.  Yabancı dil sınavından en az 50 puan alınması zorunludur.

4- 100’lük sistem kullanan Tıp Fakültemizde kümülatif akademik not ortalamasının asgari 65 olması gerekir. 

Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öğrenci Seçimi:

Başvuruları değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır: 
•    Akademik başarı düzeyi: %50 
•    Dil seviyesi: %50